Ana Sayfa
English

Aksaray Steli

Sadece alt yarısı bulunan stelin bir yüzünde Fırtına tanrısı kabartması, diğer yüzünde ise Luvice hiyeroglifi ile yazılmış bir metinin son 5 satırı bulunmaktadır. Yazıtın son satırı ön yüze dolanarak Fırtına tanrısınin ayaklarının altına kadar uzanmaktadır. Mevcut parçanın boyutları 88x90x39 santimetredir. 1976 yılında bir inşaat kazısı sırasında bulunmuştur. Metinde stelin Kiyakiya isimli bir kral tarafından Fırtına tanrısına adandığı belirtilmektedir. Kiyakiya ismi Topada yazıtında da geçmektedir. Bu kişinin Asur kaynaklarında ismi Kiakki olarak geçen ve Asur kralı II. Sargon tarfından M.Ö. 718'de devrilen hükümdarla aynı olma ihtimali yüksektir. Dolayısıyla stel M.Ö. 8. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenmektedir. Stel Aksaray Müzesinde sergilenmektedir.


Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

View of the front side of the broken stele with only the legs of a male figure - photo by D. Morgan, 2008 Right side of the stele showing the edges of the lines of  inscription - photo by Tayfun Bilgin, 2019 Right side of the stele showing the inscription in part - photo by Tayfun Bilgin, 2019 Back side of the stele showing the middle section of the lines of the inscription - photo by Tayfun Bilgin, 2019 Left side of the stele showing the edges of the inscription - photo by Tayfun Bilgin, 2019
Black and white photographs of the stele published by David Hawkins in 2000 A drawing of the inscription published by David Hawkins in 2000İlgili yayınlar:
Hawkins, J. D. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol 1, Berlin: Walter de Gruyter, 2000: 475–78 ve levha 264.
Kalaç, M. "Ein Stelenbruchstück mit luwischen Hieroglyphen in Aksaray bei Niğde," Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung, 92, 1978: 117–25.

Resim kaynakları:
Tayfun Bilgin, 2019.
David Morgan, 2008.
J. David Hawkins, 2000.