Ana Sayfa
English

Çağdın Rölyefi

Gaziantep’in 13 km güneydoğusundaki Çağdın köyü (günümüzde Çaybaşı) yakınlarında 1931 yılında Ali Rıza Yalgın tarafından bulunmuş ve 1937 yılında Adana'ya nakledilmiştir. Başında boynuzlu başlık ve üzerinde kısa bir tünik olan Fırtına tanrısı rölyefinin yer aldığı bazalt blok yaklaşık 1,4 metre yüksekliğinde ve 63 cm genişliğindedir. Figürün sağında yer alan ve 4 Luvi hiyeroglifi işaretinden oluşan yazıt (DEUS)TONITRUS TONITRUS(URBS), “Fırtına Tanrısı şehrinin Fırtına Tanrısı” şeklinde okunmuştur. Bahsi geçen şehrin neresi olduğu belli değildir. Tarhuntassa şeklinde okunabileceği öne sürülmuşse de, stelin buluntu yerinin çok daha batıda olması gereken Tarhuntassa'dan uzaklığı bunu şüpheye düşürmektedir. M.Ö. 14.-13. yüzyıllara tarihlenen eser Adana Müzesindedir.


Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

K. Bittel, 1976 T. Bilgin, 2017İlgili yayınlar:
Bittel, K. and Schneider, A. M. "Archäologische Funde aus der Türkei im Jahre 1939," JDAI 55 1940: 554–96 (566-67 ve Şkl. 4).
Bossert, H. Th. "Zu den Tafeln V-XVI," Jahrbuch für kleinasiatische Forschung 2 1952-53: 106–12 ve levha V–XVI (107-8 ve lev. V).
Güterbock, H. G. "Eski ve yeni Eti abideleri - Alte und neue hethitische Denkmäler," GsEdhem, 1947: 48–70.
Hawkins, J. D. "What does the Hittite Storm-God Hold?" Natural Phenomena, 1992: 53–82 (67 and plt. IV).
(Kısaltmalar için bknz.)

Resim kaynakları:
Kurt Bittel, Die Hethiter, München, 1976.
Tayfun Bilgin, 2017.