Ana Sayfa
English

Erkilet Yazıtları

Üzerinde yazıt bulunan iki şekilsiz bazalt blok 1932 yılı cıvarlarında Kayseri’nin 20 km kuzeyindeki Erkilet’te bulunmuştur. Bunlar, 86x76 cm ve 81x63 cm boyutlarında olup üzerlerindeki metinler tamdır. Her ikisi de Kayseri Müzesindedir. Hawkins, Erkilet 1’i "Huhasarma, tanrı Marutika'nın PUTITI’si-. Bu taşı ben kendim işledim ve kimse onu tersyüz etmesin!" şeklinde, Erkilet 2’yi ise "Bunu ALA'yı Astiwasu dikti; kimse onu tersyüz etmesin!" olarak çevirmiştir. M.Ö. 8. yüzyıla ait oldukları tahmin edilmektedir.


Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

Erkilet 1
Erkilet 1 - E. Anıl, 2016 Erkilet 1 - E. Anıl, 2011 Erkilet 1 - E. Anıl, 2016 Erkilet 1 - I. Gelb, 1939 Erkilet 1 - J. D. Hawkins, 2000
Erkilet 2
Erkilet 2 - T. Bilgin, 2006 Erkilet 2 - E. Anıl, 2020 Erkilet 2 - E. Anıl, 2011 Erkilet 2 - I. Gelb, 1939 Erkilet 2 - J. D. Hawkins, 2000İlgili yayınlar:
Hawkins, J. D. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol 1, Berlin, 2000: 493–95 ve levha 275.

Resim kaynakları:
Ertuğrul Anıl, 2011, 2016, 2020.
Tayfun Bilgin, 2006.
Ignace J. Gelb. Hittite Hieroglyphic Monuments, Chicago, 1995.
J. David Hawkins, 2000.