Ana Sayfa
English

Fasıllar Anıtı

Fasıllar anıtı, iki aslan arasında ve bir dağ tanrısının üzerinde ayakta duran büyük bir Fırtına Tanrısı heykelidir. Heykel Konya’nın Beyşehir ilçesinin Fasıllar köyünün batısındaki bir tepenin yamacındadır. Genişliği 2,75, yüksekliği 8 metredir. Bazalttan yapılmış olan heykel yaklaşık 70 ton ağırlığındadır. Çıkarıldığı taş ocağının yakınında bulunması, nihai yerinin burası olmadığına işaret eder. Heykelin belli bölümleri detaylı işlenmiş, bazı bölümleri ise kabataslak yontulmuştur. Birçok Hitit anıtının doğal kaya yüzeylerine rölyef tarzında oyulmuş olmasına karşın Fasıllar anıtı yekpare bir kaya bloğu yontularak yapılmıştır. MÖ 13. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenir. Anıt bulunduğu konumda bırakılmış, bir replikası Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi bahçesine dikilmiştir.

Aşağıda ikinci sırada bulunan resimler anıtın Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki kopyasına aittir.


Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

T. Bilgin, 2009 E. Anıl, 2009 B. Bilgin, 2023 B. Bilgin, 2023 B. Bilgin, 2009 B. Bilgin, 2009 E. Anıl, 2009 E. Anıl, 2009
T. Bilgin, 2006 T. Bilgin, 2006 T. Bilgin, 2006 T. Bilgin, 2006 T. Bilgin, 2006İlgili yayınlar:
Mellaart, J. "The Late Bronze Age Monuments of Eflatun Pınar and Fasıllar near Beyşehir," AnSt 12, 1962: 111–17.
Kohlmeyer, K. "Felsbilder der hethitischen Großreichszeit," APA 15, 1983: 39–40.
Ehringhaus, H. Götter, Herrscher, Inschriften, Mainz am Rhein, 2005: 57–59.
(Kısaltmalar için bknz.)

Resim kaynakları:
Tayfun Bilgin, 2006, 2009.
Bora Bilgin, 2009, 2023.
Ertuğrul Anıl, 2009.