Ana Sayfa
English

Göllüdağ Aslanları

Göllüdağ, Geç Hitit dönemine ait tahkim edilmiş büyük bir tepe (2172 m) yerleşkesidir. Niğde’nin Gölcük kasabasının Kömürcü köyü yakınındadır. Göllüdağ kazıları ilk olarak 1934 yılında Remzi Oğuz Arık, daha sonra 1968-69 yıllarında Burhan Tezcan tarafından yapılmış, 1992-98 yıllarında da Wulf Schirmer tarafından araştırmalar gerçekleştirilmiştir. Yerleşke M.Ö. 8. yüzyıl sonlarına tarihlenmektedir. Kalıntılar, sönmüş volkanın krater gölünün kenarındadır. Surla çevrili yerleşkede çeşitli yapı grupları mevcuttur.

Kazılarda plastik eser olarak iki adet çift başlı aslan, iki kapı aslanı, iki sfenks ve aslan dekorlu sütun kaideleri bulunmuştur. Hepsi yerleşkenin en yüksek noktasına kurulmuş olan ve saray veya tapınak olduğu düşünülen 112x228 metre boyutlarındaki yapının güney tarafındaki girişe aittir. Dış kapıdaki kolonları destekleyen çifte kapı aslanları beyaz andezit taştan işlenmiştir ve yaklaşık 1,5 metre yüksekliğinde ve 2 metre uzunluğundadır. Batı kanadına ait aslanlar 1933 yılında Kayseri Müzesine gönderilmiş, 2018 yılında ise Niğde Müzesine nakledilmiştir. Doğu kanadına ait aslanların sadece alt yarısını oluşturan iki blok bulunmuştur. Bunlardan ayrı olarak gene dış kapı bölgesinde baş kısımları tam gövdeleri ise dörtgen bloğun yanlarına kabartma olarak işlenmiş 0,88 metre yüksekliginde ve 1 metre uzunluğunda iki adet kapı aslanı bulunmuştur. Bunların biri Kayseri Müzesinde diğeri Niğde Müzesindedir. İç kapıya ait yarı işlenmiş sfenksler ve biri bu kapıya yakın bir yerde diğeri şehrin güney kapısı yakınlarında bulunmuş iki adet kırık aslan başı da Niğde Müzesindedir. Dış kapıya ait çömelmiş pozdaki dört aslanla süslenmiş iki adet sütun kaidesinin biri Kayseri Müzesinde diğeri halen Göllüdağ'dadır.

Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

Yerleşkenin genel görünümü
Göllüdağ kraterinin uydu görüntüsü Krater içindeki harabelerin uydu görüntüsü Tapınak/saray yapısının yukarıdan görüntüsü Tapınak/saray yapısı ve en önde blok taş duvarlı geniş oda Tapınak/saray yapısının aslanlı kapı tarafından görüntüsü Tapınak/saray yapısı ve arka planda aslanlı kapı yapısı Blok taş duvarlı geniş odanın yakın görüntüsü
Çifte kapı aslanları
Batı kanadı kapı aslanları, Kayseri Müzesi - T. Bilgin, 2006 Batı kanadı kapı aslanları, Kayseri Müzesi - T. Bilgin, 2006 Batı kanadı kapı aslanları, Kayseri Müzesi - T. Bilgin, 2006 Doğu kanadı kapı aslanları - B. Tezcan, 1969 Doğu kanadı kapı aslanları - B. Tezcan, 1969
Kapı aslanları
Doğu kanadı kapı aslanı, Niğde Müzesi - B. Bilgin, 2017 Doğu kanadı kapı aslanı, Niğde Müzesi - T. Bilgin, 2017 Kapı aslanı, Niğde Müzesi - B. Bilgin, 2017 Batı kanadı kapı aslanı, Kayseri Müzesi - T. Bilgin, 2006
Sfenksler ve diğerleri
Sfenksler ve aslan başı, Niğde Müzesi - T. Bilgin, 2017 Sfenksler ve aslan başı, Niğde Müzesi - T. Bilgin, 2017 Aslanlı sütun kaidesi, Kayseri Müzesi - E. Anıl, 2020 Aslanlı sütun kaidesi - T. Bilgin, 2019İlgili yayınlar:
Arık, R. O. "Göllüdağ Hafriyatı," Türk Tarih Arkeologya ve Etnoğrafya Dergisi 3, 1936: 3–48.
Tezcan, B. "1968 Göllüdağ Kazısı," Türk Arkeoloji Dergisi 17, 1969: 211–35.
Tezcan, B. "1969 Göllüdağ Kazısı," Türk Arkeoloji Dergisi 30, 1992: 1–30.
Schirmer, W. "Der Göllüdağ im anatolischen Hochland und seine Bauanlagen aus dem 8. Jahrhundert v. Chr." Fridericiana Zeitschrift der Universitat Karlsruhe (TH), Heft 51, 1996: 9–26.

Resim kaynakları:
Google Maps, 2017.
Tayfun Bilgin, 2006, 2017, 2019.
Burhan Tezcan, 1969.
Bora Bilgin, 2017.
Ertuğrul Anıl, 2020.