Ana Sayfa
English

Havuzköy Kapı Aslanı

Geç-Hitit tarzındaki kapı aslanı Sivas ilinin Kangal ilçesinin Havuzköy beldesindeki Karaseki bölgesinde bulunmuştur. Bilimsel olarak ilk kez von der Osten tarafından 1928 yılında rapor edilmiş, takip eden yıllarda Ankara'ya nakledilmiştir. Bazalt taştan işlenmiş aslan yaklaşık 2 metre uzunluğunda, 1,3 metre yüksekliğinde ve 0,75 metre genişliğindedir. Coğrafi konumunun Geç Hitit dönemi eserler arasında en kuzeydekilerden biri olmasi açısından önemlidir. Ankara’daki Anadolu Medeniyetleri Müzesindedir.


Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

H. H. von der Osten, 1929 H. H. von der Osten, 1929 B. Bilgin, 2022 B. Bilgin, 2022 B. Bilgin, 2022 B. Bilgin, 2022İlgili yayınlar:
Boehmer, R. M. "Havuzkoy in Ostkappadokien," AA 82, 1967: 132–41.
Orthmann, W. Untersuchungen zur späthethitischen Kunst, Bonn, 1971. (Havuzköy)
von der Osten, H. H. Explorations in Hittite Asia Minor 1927-28, OIC 6, Chicago, 1929: 69–73.
(Kısaltmalar için bknz.)

Resim kaynakları:
Hans H. von der Osten, 1929.
Bora Bilgin, 2022.