Ana Sayfa
English

İspekçür Steli

Kireçtaşından yapılmış stelin 4 yüzünden üçünde yazıt ve figürler yer alır. 1907 yılında Cornell Üniversitesi’nin keşif gezisinde Tohma-su ırmağının kuzey kıyısındaki İspekçür köyünde 4 parça halinde bulunmuştur. Ağır hasar görmüş yazıta göre Kuzi-Teşub’un torunu Kral Arnuwanti’nin torunu Arnuwanti’ye aittir. Sol yüzde taş duvar kapısı önünde ayakta duran kadın figürü büyükbaba Arnuwanti’nin karısı olmalıdır. Ortadaki ucu kıvrık ayakkabılı, sakalsız erkek figürü Arnuwanti’nin büyükbabasıdır, ve karısıyla birlikte tanrılaştırılmış şekilde gösterilmiştir. Sağ yüzde sakallı, kıvırcık saçlı ve kıvrık uçlu ayakkabıları olan erkek figürü bir boğanın üzerinde ve toprağa şarap dökerken (libasyon) resmedilmiştir ve altındaki yazıt onun torun Arnuwanti olduğunu göstermektedir. Aynı kişi Darende stelinde de bir aslanın üzerinde gösterilmiştir. Soyağacı tarihlemesine göre stel Kuzi-Teşub’dan sonraki 4. kuşak yani M.Ö. 11.yy.’ın başlarına ait olmalıdır ancak daha sonraki bir tarihe ait olduğu yönünde de görüşler vardır. Stel Sivas Müzesi’ndedir.


Büyük boy görmek için resimler üzerine tıklayınız.

J.D.Hawkins J.D.Hawkins J.D.Hawkins
T. Bilgin 2017 B. Bilgin 2017 T. Bilgin 2017 T. Bilgin 2017 B. Bilgin 2017 T. Bilgin 2017 T. Bilgin 2017 B. Bilgin 2017 B. Bilgin 2017
B. Bilgin 2017 B. Bilgin 2017 B. Bilgin 2017İlgili Yayınlar:
Hawkins, J. David. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol 1, Berlin: Walter de Gruyter, 2000: 301-4 and plt. 142-44.
Naumann, Rudolf. "Die Stele von Ispekçir," FsOtten1, 1973: 217-20.
Törnük, Musa. Eski Eserler ve Müzeler Bülteni, Ekim-Aralık 1986: pp. 29-32.

Resim kaynakları:
John David Hawkins, Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions. 2000.
Bora Bilgin and Tayfun Bilgin, 2017.