Ana Sayfa
English

Karaburna Kaya Yazıtı

Nevşehir ilinin Hacıbektaş ilçesinin Karaburna köyünün yakınındadır. Literatüre eski ismiyle Karaburun olarak girmiştir. Köyün güneyindeki 90 metre yüksekliğinde üstü düz tepede bulunan eski bir kale kalıntısının doğu yönünde yer alan geçitin sol tarafındaki kayalık yüzeydedir. Luvi hiyeroglifi ile yazılmış uzun bir yazıttır. İyi korunmuş 3 satırlık yazıtın 30 cm kadar yukarısında küçük bir başlık halinde yazıyı işleyen kişinin imzası da vardır (aşağıdaki son resim) ve "Katip Wana" olarak tercüme edilmiştir. Hawkins yazıtın, "Kral Sipi" ve "Ni'nin oğlu Sipi" arasında buradaki kalenin onarımıyla ilgili olarak yapılan bir sözleşme olduğunu belirtir. Yazıtta, yazıta zarar verecek olanlar uyarılır ve Ay tanrısının intikamı ile tehdit edilirler. "Sipi" adına başka hiçbir kaynakta rastlanmamıştır. Tabal döneminin yerel bir yöneticisi olma ihtimali yüksektir. M.Ö. 8. yüzyıla ait olduğu tahmin edilmektedir.


Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

B. Bilgin, 2009 T. Bilgin, 2009 B. Bilgin, 2009 B. Bilgin, 2009 T. Bilgin, 2006 Yazıyı işleyen kişinin imzası - B. Bilgin, 2009İlgili yayınlar:
Ehringhaus, H. Das Ende, das ein Anfang war: Felsreliefs und Felsinschriften der luwischen Staaten Kleinasiens vom 12. bis 8./7. Jahrh. v. Chr., Mainz, 2014: 72–75.
Hawkins, J. D. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol 1, Berlin, 2000: 480–83 ve levha 266–67.
Payne, A. Iron Age Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Atlanta, 2012: 105–6.

Resim kaynakları:
Bora Bilgin, 2009.
Tayfun Bilgin, 2006, 2009.