Ana Sayfa - Karkamış Sayfası
English

İki adet Luvice yazıtlı bazalt blok orjinal konumlarında Fırtına Tanrısı tapınağının iç odasına giren kapının iki yanında bulunmuştur. İlki yaklaşık 70 ikincisi 50 cm yüksekliğinde, her ikisi de yaklaşık 90 cm uzunluğunda ve 20 cm kalınlığındadır. Yazı hükümdar (tarwani) ve Karkamış'ın Ülke Beyi Katuwa'nın Fırtığna Tanrısına adadığı bina kitabesidir. M.Ö. 10. yüzyıl sonları ile 9. yüzyıl başları arasına tarihlenir. Anadaolu Medeniyetleri Muzesinde sergilenmektedir.

T. Bilgin, 2014 T. Bilgin, 2006 T. Bilgin, 2006İlgili Yayınlar:
Hawkins, J. D. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol 1, Berlin, 2000: 108-12 ve levha 18-21. (KARKAMIŠ A2+A3)

Resim kaynakları:
Tayfun Bilgin, 2006, 2014.