Ana Sayfa
English

Körkün Steli

Ön yüzünde fırtına tanrısının rölyefi ve Luvi hiyeroglifi ile yazılmış yazıt bulunan bazalt stel Gaziantep’in 20 km. güneydoğusundaki Körkün köyünün yakınında bir üzüm bağında 1967 yılında bulunmuştur. Karkamış kralı Astiru(wa)’nın döneminden (M.Ö. 9.yy. sonları) Kazupi(?) adında bir kişiye ithaf edilen stel Gaziantep Müzesi’ndedir.


Büyük boy görmek için resimler üzerine tıklayınız.

B. Bilgin B. Bilgin B. Bilgin B. Bilgin B. Bilgin B. Bilgin J.D.Hawkins J.D.HawkinsResim kaynakları:
Bora Bilgin, 2009
John David Hawkins, Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions. 2000.