Ana Sayfa - Kahramanmaraş Sayfası
English

Maraş Aslanı

Bu kitabeli kapı aslanı 1884 yılında Maraş kalesi kapısının üzerindeki yerinden alınarak İstanbul Müzesine nakledilmiştir. Orjinal buluntu yeri ile ilgili kesin bir bilgi yoktur. Aslanın sağ tarafındaki düz çıkıntı orjinal posizyonunun kapı girişinin sağ kanadında olduğuna işaret etmektedir. Bazalttan yapılmış aslanın uzunluğu 73 cm, yüksekliği 41 cm ve genişliği 25 cm'dir. Altı satırlık Luvice yazıt aslanın sol yanının hemen hemen tamamını kaplamaktadır. Yazar Halparuntiya kendisini hükümdar (tarwani) ve Gurgumlu kral olarak tanıtır ve yazıtın ilk üç satırında detaylı bir soy ağacı verir: Vali(?) (II.) Larama'nın oğlu, kahraman (II.) Halparuntiya'nın torunu, güçlü(?) (II.) Muwatalli'nin torununun oğlu; hükümdar (I.) Halparuntiya'nın torununun torunu, kahraman Muvizi'nin torununun torununun oğlu, vali(?) (I.) Larama'nin soyu. Yazıtın kalan kısmında çeşitli tanrıların lütuflarından bahsetmektedir. Aile ağacında iki ayrı Halparuntiya daha olmasından dolayı bu kral III. Halparuntiya olarak adlandırılır. Asur kralı III. Adad-Nirari'nin M.Ö. 805 BCE tarihinde diktiği Pazarcık stelinde Gurgum kralı ve Palalam'ın oğlu Qalparuda olarak bahsedilen kişi, Palalam ve Larama yazımları arasındaki garip farklılıga rağmen, büyük ihtimalle bu yazıtın yazarı Larama'nın oğlu Halparuntiya ile aynı kişidir. Dolayısıyla Maraş aslanı yaklaşık olarak 9. yüzyıl sonuna tarihlenebilir. Bu eser 2013 yılında İstanbul Arkeoloji Müzesinden alınarak yeni inşa edilen Kahramanmaraş Müzesine nakledilmiştir.

Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

W. Wright, 1886 B. Bilgin, 2003 B. Bilgin, 2003 B. Bilgin, 2003

B. Bilgin, 2015 B. Bilgin, 2015 J. D. Hawkins, 2000

İlgili yayınlar:
Hawkins, J. D. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol 1, Berlin, 2000: 261-65 ve plts. 112-13. (MARAŞ 1)
Orthmann, W. Untersuchungen zur späthethitischen Kunst, Bonn, 1971. (Maraş B/1)
Payne, A. Iron Age Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Atlanta, 2012: 52-54.

Resim kaynakları:
Bora Bilgin, 2003, 2015.
J. David Hawkins, 2000.
William Wright, The Empire of the Hittites, 2nd ed. London, 1886.