Ana Sayfa - Kahramanmaraş Sayfası
English

Bir şarap tüccarı ile karısının mezar steli

Geç Hitit tarzındaki bazalt stel M.Ö. 8. yüzyılın sonları ile 7. yüzyılın başları arasına tarihlenmektedir. Kahramanmaraş'ın Yörükselim mahallesinde bulunmuş ve Adana Müzesine nakledilmiştir. Yaklaşık 1 metre yüksekliğinde ve 56 cm genişliğindeki stel Arami etkisi gösterir. Kocanın elinde tuttuğu üzüm salkımı bölgedeki diğer mezar stellerinde olduğu gibi muhtemelen bu kişinin mesleğini simgelemektedir. Stel Adana Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmektedir.

T. Bilgin, 2017

İlgili yayınlar:
Orthmann, W. Untersuchungen zur späthethitischen Kunst, Bonn, 1971. (Maraş A/1)

Resim kaynakları:
Tayfun Bilgin, 2017.