Ana Sayfa - Kahramanmaraş Sayfası
English

Stel

Bazalt taşa işlenmiş stelde iki kadın, muhtemelen anne ve kızı, mevcuttur. Anne elinde öreke(?) tutmaktadır. Stil olarak M.Ö. 9. yüzyıla ait olduğu tahmin edilmektedir. Yaklaşık 61 cm yüksekliğinde ve 39 cm genişliğindedir. İstanbul Arkeoloji Müzesinde sergilenmektedir.

B. Bilgin, 2011

İlgili yayınlar:
Orthmann, W. Untersuchungen zur späthethitischen Kunst, Bonn, 1971. (Maraş C/6)

Resim kaynakları:
Bora Bilgin, 2011.