Ana Sayfa - Kahramanmaraş Sayfası
English

Mezar steli

Geç Hitit tarzındaki mezar stel Kahramanmaraş'ta belediye çarşısında yapılan bir bina kazısı sırasında bulunmuş ve yurt dışına kaçırılmaya çalışılırken Antakya'da yetkililer tarafından el koyulmuştur. Dikdörtgen şekilli koyu bazalt stel 76 cm yüksekliğinde, 55 cm uzunluğunda ve 31 cm genişliğindedir. Dört yüzeyi de rölyeflerle dekore edilmiştir. M.Ö. 8. yüzyıl ortalarına tarihlenir. Stel Antakya Müzesinde sergilenmektedir.

Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

B. Bilgin, 2006 B. Bilgin, 2006 B. Bilgin, 2006 B. Bilgin, 2006 B. Bilgin, 2006

İlgili yayınlar:
Schachner, Ş. ve A. Schachner. "Eine späthethitische Grabstele aus Maraş im Museum von Antakya," Anatolica 22, 1996: 203-36.

Resim kaynakları:
Bora Bilgin, 2006.