Ana Sayfa - Kahramanmaraş Sayfası
English

II. Halparuntiya Heykeli

Granitten yapılmış bir uzun etekli bir giysi giyen erkek heykelinin sadece belden dizlere kadar olan bölümü mevcuttur. İlk olarak 1906 yılında Maraş kalesinde olduğu kayda geçmiş, aynı sene İstanbul Müzesine nakledilmiştir. Heykelin mevcut kısmının yüksekliği yaklaşık 1 metre ve her bir kenarı 60 cm kadardır. Altı satırlık bir Luvice bir yazıt eteklerin üç yanını saracak şekilde işlenmiştir, ancak altıncı satırın sadece bir kaç işareti görülebilmektedir. Yazar, Halparuntiya, kendini Muwatalli'nin oğlu, Muwizi'nin torunu ve Gurgum kralı olarak tanıtır ve başka ülkelere karşı yaptıgı seferlerden bahsetmektedir. Muwatalli ve Halparuntiya büyük ihtimalle Asur kralı III. Şalmanezer'ın yıllıklarında M.Ö. 858 ve 853 yıllarında bahsettiği Gurgum kralları Mutallu ve Qalparunda ile aynı kişiler olmalıdır. Dolayısıyla heykel M.Ö. 9. yüzyıl ortası veya hemen sonrası bir zamana tarihlenebilir. İstanbul Arkeoloji Müzesinde sergilenmektedir.

Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

B. Bilgin, 2003 B. Bilgin, 2003 B. Bilgin, 2003 B. Bilgin, 2003

B. Bilgin, 2003 B. Bilgin, 2003 J. D. Hawkins, 2000

İlgili yayınlar:
Hawkins, J. D. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol 1, Berlin: de Gruyter, 2000: 255-58 ve plts. 108-9. (MARAŞ 4)
Orthmann, W. Untersuchungen zur späthethitischen Kunst, Bonn, 1971. (Maraş B/3)

Resim kaynakları:
Bora Bilgin, 2003.
J. David Hawkins, 2000.