Ana Sayfa - Kahramanmaraş Sayfası
English

Mezar steli

Dörtgen şekilli mezar anıtının bir yüzünde bir kadın rölyefi bir diğer yüzünde de kapi görünümlü bir rölyef bulunmaktadır. Maraş kalesinde bulunmuştur. Yaklaşık 60 cm yüksekliğinde ve 50 cm genişliğindedir. Kahramanmaraş Müzesinde sergilenmektedir.

B. Bilgin, 2015 B. Bilgin, 2015

İlgili yayınlar:
Orthmann, W. Untersuchungen zur späthethitischen Kunst, Bonn, 1971. (Maraş B/24)

Resim kaynakları:
Bora Bilgin, 2015.