Ana Sayfa - Kahramanmaraş Sayfası
English

Mezar Steli

Stelde Maraş bölgesindeki Geç Hitit dönemi eserlerinde sıkça rastlanan bir yemek sahnesi betimlenmiştir. Bazalt taştan yapılmış stelin üst kısmı kırıktir ve mevcut parça yaklaşık 0.9 metre yüksekliğinde ve 0.9 metre genişliğindedir. Oturan erkek ve kadın figurlerinin arasında katlanır masa üzerinde bir ördek ve en aşağıda bir at veya eşek resmedilmiştir. Kırılmış olan üst kısımda muhtemelen stel sahibini tanıtan bir yazı bulunmaktayken bundan geriye sadece son bir kaç hiyeroglif karakterin izleri kalmıştır. Stil olarak M.Ö. 9. yüzyıl başlarına tarihlenmiştir. Stel 1963 yılında Maraş'ın Yörürkselim mahallesinde bir bahçede ortaya çıkarılmış ve müzeye nakledilmiştir. Halen Kahramanmaraş Müzesinde sergilenmektedir.

B. Bilgin, 2015


İlgili yayınlar:
Hawkins, J. D. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol 1, Berlin: de Gruyter, 2000: 275 ve levha 125. (MARAŞ 12)
Kalaç, M. "Eine Wettergott-Stele und drei Reliefs im Museum zu Maraş," JEOL 18, 1964: 281-83 ve levha VII-X.
Orthmann, W. Untersuchungen zur späthethitischen Kunst, Bonn, 1971. (Maraş A/2)

Resim kaynakları:
Bora Bilgin, 2015.