Ana Sayfa - Kahramanmaraş Sayfası
English

Kapı Aslanı

Bazalt taştan yapılmış kapı aslanı uzun yıllar durduğu Maraş kalesi kapısı üzerindeki yerinden 1880'li yıllarda alınarak İstanbul Müzesine getirilmiştir. Orjinal buluntu yeri bilinmemektedir. Diğer aslanın aksine bunun üzerinde bir yazıt yoktur. Uzunluğu 1.28 metre, yüksekliği 0.85 metre ve genişliği 0.35 metredir. Sol arka tarafındaki düz çıkıntı aslanın bir kapı yapısının sol kanadına ait olduğunu gösterir. Her ne kadar bu açıdan yazıtlı Maraş Aslanı ile bir çift oluştursa da boyutları arasındaki farklılıktan dolayı aynı yapıya ait olmadıkları bellidir. Ancak stil olarak çok benzer olmasından dolayı Maraş Aslanı ile aynı döneme, yani M.Ö. 9. yüzyıl sonuna ait olmalıdır. Aslan halen İstanbul Arkeoloji Müzesinde sergilenmektedir.

Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

Perrot and Chipiez, 1890 B. Bilgin, 2006 B. Bilgin, 2006

İlgili yayınlar:
Orthmann, W. Untersuchungen zur späthethitischen Kunst, Bonn, 1971. (Maras B/2)

Resim kaynakları:
Bora Bilgin, 2006.
G. Perot ve C. Chipiez. History of Art in Sardinia, Judaea, Syria, and Asia Minor, vol. 2. London, 1890.