Ana Sayfa - Kahramanmaraş Sayfası
English

Stel parçası

Geç Hitit tarzındaki bazalt stel parçası bir karı kocayı betimlemektedir. Stelin sadece üst kısmı mevcuttur. Kadın sol elinde erkeğe uzattığı bir içki kabı ve sağ elinde de muhtemelen bir öreke tutmaktadır. Erkeğin elinde de bir asanın ucu gözükmektedir. Yakaşık 42 cm yüksekliğinde ve 61 cm genişliğindedir. Stil olarak tahminen M.Ö. 9. yüzyıla tarihlenmektedir. New York Metropolitan Müzesi tarafından 1891 yılında satın alınmıştır ancak buluntu yeri konusuda bir bilgi yoktur.

İlgili yayınlar:
Bonatz, D. Syro-hethitische Grabdenkmal, Mainz: Zabern, 2000. (C 23)
Orthmann, W. Untersuchungen zur späthethitischen Kunst, Bonn, 1971. (Maraş B/8)

Resim kaynakları:
Metropolitan Museum of Art