Ana Sayfa - Kahramanmaraş Sayfası
English

Stel parçası

Geç Hitit tarzındaki bazalt stel parçası bu bölgedeki mezar stellerinde sıkça rastlanan bir yemek sahnesini betimlemektedir. Yakaşık 42 cm yüksekliğinde ve 61 cm genişliğindedir. Stil olarak tahminen M.Ö. 8. yüzyıla tarihlenmektedir. New York Metropolitan Müzesi tarafından 1891 yılında satın alınmıştır ancak buluntu yeri konusuda bir bilgi yoktur.

İlgili yayınlar:
Orthmann, W. Untersuchungen zur späthethitischen Kunst, Bonn, 1971. (Maraş B/8)

Resim kaynakları:
Metropolitan Museum of Art