Ana Sayfa - Kahramanmaraş Sayfası
English

Stel parçası

Bazalt taşa işlenmiş stel veya ortostat parçasında elinde bir buğday başağı ve üzüm salkımı tutan sakallı erkek figürü ve önünde bir masa görülmektedir. Mevcut parça yaklaşık 48 cm yüksekliğinde ve 32 cm genişliğindedir. 1880li yıllarda Maraş'ta Halep Rus konsolosluğu ataşesi Albay Lundqvist tarafından satın alınarak Tiflis'e gönderilmiştir. Halen Tiflis'te Simon Janashia Gürcistan Müzesinde bulunmaktadır.

W. Orthmann, 1971 S. Przeworski, 1934

İlgili yayınlar:
Orthmann, W. Untersuchungen zur späthethitischen Kunst, Bonn, 1971. (Maraş B/10)

Resim kaynakları:
Winfret Orthmann, 1971.
Stefan Przeworksi, Syria 15, 1934.