Ana Sayfa - Kahramanmaraş Sayfası
English

Stel

Kireç taşına işlenmiş stelde bir masa önünde oturmuş erkek figür sağ elinde bir asa, sol elinde ise buğday başağı ve üzüm salkımı tutmaktadır. Stil olarak M.Ö. 8. yüzyıla ait olduğu tahmin edilmektedir. Yaklaşık 61 cm yüksekliğinde ve 31 cm genişliğindedir. Adana Müzesinde sergilenmektedir.

T. Bilgin, 2017

İlgili yayınlar:
Orthmann, W. Untersuchungen zur späthethitischen Kunst, Bonn, 1971. (Maraş C/4)

Resim kaynakları:
Tayfun Bilgin, 2017.