Ana Sayfa
English

Ortaköy (Şapinuva)

Şapinuva, Çorum’un 53 km. güneydoğusundaki Ortaköy kasabasının yaklaşık 3 km. güneybatısındadır. İmparatorluk dönemindeki en önemli Hitit şehirlerinden biridir. Ankara Üniversitesi’nden Aygül ve Mustafa Süel başkanlığındaki bir ekip tarafından 1990 yılından beri kazılmaktadır. Kazılarda, birçok buluntunun yanısıra M.Ö. 14. yüzyıla tarihlenen yaklaşık 4000 tabletlik bir arşive ulaşılmıştır ki Boğazköy’den sonra mevcut en büyük Hitit arşividir. Birçok yapı temelinin de yer aldığı şehrin kalıntıları 9 km2.’lik bir alana yayılmıştır. Devam eden kazılarda ele geçen buluntular Çorum Müzesi’nde sergilenmektedir.


Büyük boy görmek için resimler üzerine tıklayınız.

C.Süer C.Süer C.Süer C.Süer
Ortaköy Steli, E.AnılResim kaynakları:
Ertuğrul Anıl, Bora Bilgin, Cüneyt Süer, Ercüment Süer, 2011