Ana Sayfa
English

Sefalı

Bazalt taştan işlenmiş çift boğalı kaide Urfa-Viranşehir yolunun yaklaşık ortasına düşen Mehmedihan (Dağyanı) kasabasının 3 km kadar kuzeyinde bulunan Sefalı (Aşağı Şeyek) köyünde bir ahır inşası sırasında bulunmuştur. Boğaların baş kısımları kırıktır. Üst tarafındaki dörtgen oyuk heykel koymak için kullanılan zıvana deliğidir. Mevcut parça 1 metre uzunluğunda, 95 cm yüksekliğinde ve 85 cm genişliğindedir. Önden ve yandan tekrarlanmış boğa ayakları ve üstlerindeki desenli örtülerle Asur etkisi gösterir ve MÖ 8. yüzyıl sonlarına tarihlendiği düşünülmektedir. Kaide Urfa Müzesinde sergilenmektedir.

İkinci bir çifte boğalı kaide de aynı köyde bulunmuştur ama buluntu noktası belli değildir. Yaklaşık 90 cm uzunluğunda, 61 cm genişliğinde ve 59 cm yüksekliğindedir. Yarı işlenmiş durumdadır ama stil olarak diğeriyle benzer özelliklerdedir.

Aynı köyde 1998 yılında Fikri Kulakoğlu tarafından yapılan yüzey araştırmasında baska eserlere ait fragmalar da bulunmuştur (asağıda son sıra). Bunların arasında kireçtaşından üzerinde adak yapar pozda bir erkek rölyefi bulunan bir stelin üst yarısı, bazalt taştan bir heykelin alt kısmından bir parça ve muhtemelen orijinal konumunda bir kapı yapısı içindeki bloklardan birine işlenmiş boğa rölyefi bulunmaktadır.


Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

T. Bilgin, 2017 T. Bilgin, 2017 T. Bilgin, 2017 T. Bilgin, 2017 T. Bilgin, 2017 F. Kulakoğlu, 1999 F. Kulakoğlu, 1999
İkinci çifte boğalı kaide - F. Kulakoğlu, 2006 Rölyef fragmanı - F. Kulakoğlu, 2001 F. Kulakoğlu, 2001 Boğa rölyefi - F. Kulakoğlu, 2003


İlgili yayınlar:
Kulakoğlu, F. "Late-Hittite Sculptures from the Şanlıurfa Region," BMECCJ XII, 1999: 167–81.
Kulakoğlu, F. "Şanlıurfa M.Ö. I. Binyıl Merkezleri Yüzey Araştırması," Araştırma Sonuçları Toplantısı 18, 2001: 57–66.
Kulakoğlu, F. "Şanlıurfa Bölgesinde Yeni Keşfedilen M.Ö. I. Binyıl Heykeltraşlık Eserleri," Türk Arkeoloji ve Etnoğrafya Dergisi 2, 2001: 27–34.
Kulakoğlu, F. "Şanlıurfa’da Son Yıllarda Keşfedilen Geç Hitit Heykeltraşlık Merkezleri ve Eserleri," 2002 Yılı AMM Konferansları, Ankara, 2003: 65–87.
Kulakoğlu, F. "Some Neo-Assyrian Sculptures from Şanlıurfa Province (Upper Balikh)," FsHErkanal, 2006: 515–22
(Kısaltmalar için bknz.)


Resim kaynakları:
Tayfun Bilgin, 2017
Fikri Kulakoğlu, 1999, 2001, 2003, 2006.