Ana Sayfa
English

Sivasa Yazıtı

Luvi hiyeroglifi ile yazılmış, Geç-Hitit dönemine ait bir kaya yazıtıdır. Gülşehir kasabası yakınlarındaki Sivasa (Suvasa diye de bilinir), yeni adıyla Gökçetoprak köyünün yakınındadır. Nevşehir’e 20 km. uzaklıktadır. Köyün güneyine doğru, kayalık bir platonun güney ucunda bulunan tek bir kaya bloğunun düzleştirilmiş bölümlerinde yer alır. Blok, 4 metre uzunluğunda, 5.60 metre genişliğinde ve 3.10 metre yüksekliğindedir. Benzersiz bir şekilde hiyeroglif işaretleri oldukça büyüktür ve satır takip etmezler. Yazıda, Topada, Sultanhanı, Göstesin ve Kayseri’de de adı geçen Kral Wasusarma’nın hizmetkarlarından bazılarının adı ve unvanı yer almaktadır. Kayanın üst bölümünde yer alan ve dini ritüellerde kullanıldığı sanılan oyuklar, kayanın bir sunak olarak kullanılmış olabileceğini akla getirmektedir. Bu oyukların bir kısmı da hazine avcılarının tahribatıyla oluşmuştur. M.Ö. 8. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenmektedir.


Büyük boy görmek için resimler üzerine tıklayınız.

T. Bilgin - 2009 foto D. Morgan foto D. Morgan foto R. Neumüller T. Bilgin - 2009 T. Bilgin - 2009
T. Bilgin - 2009 Libasyon oyukları - T. Bilgin - 2009 çizim I. Gelb çizim I. Gelb çizim I. Gelb


İlgili yayınlar:
Hawkins, J. D. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol 1, Berlin: Walter de Gruyter, 2000: 462-63 and plts. 254-57.

Resim kaynakları:
Tayfun Bilgin, Bora Bilgin, Ertuğrul Anıl, 2009.
David Morgan, 2008
Roman Neumüller (katpatuka.org)
Ignace J. Gelb. Hittite Hieroglyphic Monuments. (OIP 45) Chicago, 1939.