Ana Sayfa - Zincirli Sayfası

Bar-Rakib ve Katip

Sam'al Kralı Bar-Rakib tahtta oturmakta, huzurunda ise elinin altında bir yazı tahtası tutan katip ayakta durmaktadır. Kralın başının hizasındaki Aramice yazıt şöyle okunmuştur: "Ben Bar-Rakib, Panammuwa'nın oğlu." Ay diskinin yanındaki yazıtta ise "Benim efendim, Harran'ın tanrısı" yazar. Bazalt stel yaklaşık olarak M.Ö.730 yılına tarihlenmektedir. Das Vorderasiatische Müzesi, Berlin.