Ana Sayfa - Boğazköy Sayfası
English

Nişantaş Yazıtı (BOĞAZKÖY 5)

Hattuşa harabelerinde Nişantepe olarak bilinen kayalık mevkide, kayalığın kuzeydoğuya bakan düzlenmiş yüzeyine Luvi hiyeroglifleri ile uzun yazıt Nişantaş olarak adlandırılmıştır. Yazıt yaklaşık 9 metre genişliğinde 2 metre yüksekliğinde bir yüzeyi kaplamaktadır. Sol taraftaki dikey yarık muhtemelen orijinaldir ve yazıtı iki ayrı bölgeye ayırır. Sağ yandaki (A) daha geniş yüzeyde 11 satır varken, sol yanda (B) sadece 5 satır görülebilmektedir. B bölgesindeki satırlar A bölgesinin üst satırları ile tam aynı hizada gözükmekle beraber içeriği anlaşılamadığı için A ve B'nin tek bir metin mi yoksa iki ayrı metin mi olduğu henüz belirlenememiştir. Yazıt oldukça aşınmış olmakla birlikte, A bölgesinin nispeten daha iyi korunmuş olan üst satırlarından anlaşıldığı üzere son Hitit kralı II. Suppiluliuma dönemine, yani M.Ö. 13. yüzyıl sonuna aittir ve muhtemelen bu kralın ve babası IV. Tuthaliya'nın çeşitli ülkelere seferlerinden bahsetmektedir. II. Suppiluliuma'ya ait Hititçe kil tabletlerden bilinen bir metinde bahsi geçen "ebedi kaya mabedi" ve oraya işlendiği belirtilen yazıt muhtemelen Nişantepe ve Nişantaş'ı belirtmektedir.

Nişantaş - T. Bilgin, 2006 Nişantaş - T. Bilgin, 2006 Nişantaş - E. Anıl, 2018 Nişantaş - T. Bilgin, 2006
Nişantaş - E. Anıl, 2018 Nişantaş yazıtı A bölümü çizimi - J. D. Hawkins, 2018

İlgili Yayınlar:
Hawkins, J. D. "Nişantaş," RlA 9/7-8, 2001:580–81.
Hawkins, J. D. "The Rock Inscription of Nişantaş (BOĞAZKÖY 5)," Boğazköy-Hattusa 20, 2018: 137–47 ve lev. 30, 125–27.
Seeher, J. Hattuşa Rehberi: Hitit başkentinde bir gün, Istanbul, 2002: 98–101.
(Kısaltmalar için bknz.)

Resim kaynakları:
Tayfun Bilgin, 2006.
Ertuğrul Anıl, 2018.
J. David Hawkins, 2018.