Ana Sayfa
English

Boybeypınarı Yazıtları

Üzerlerinde Luvi hiyeroglifi ile yazılmış yazıt bulunan dört büyük bazalt blok Adıyaman ilinin Boybeypınarı köyü yakınlarında 1930’lu yılların başlarında bulunmuştur. Kaya bloklarının klasik dönemden kalmış bir duvarda bulunmuş olmaları asıl yerlerinden alınıp tekrar kullanıldıklarını göstermektedir. İki çift halindeki bloklar (Boybeypınarı I and Boybeypınarı II) anıtsal bir yapıda bir çeşit platform olarak kullanılmışlardır. Aşağıda ikinci satırdaki ilk resim blokların John Hawkins tarafından ileri sürülen dizilişini göstermektedir. Birinci çift blokta bir, ikinci çiftte ise üç satırlık, blokları çevreleyen ve Luvi hiyeroglifi ile yazılmış bir yazıt bulunmaktadır. Metinde anıtın Kummuh kralı Şuppiluliuma’nın (M.Ö. 8.yy. başları) karısı Panamuwati tarafından tanrıça Kubaba’ya adandığı belirtilir. Ankara’daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ndedir.


Büyük boy görmek için resimler üzerine tıklayınız.

4 blok - B.Bilgin Blok I-A Blok II-C Blok II-C&B Blok I-D Blok IV-D&C Blok III-C&B J.D.Hawkins Boybeypınarı 1 (I-II) - J.D.Hawkins Boybeypınarı 2 (III-IV) - J.D.Hawkinsİlgili yayınlar:
Hawkins, J. D. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol 1, Berlin: Walter de Gruyter, 2000: 330-40 and plt. 165.

Resim kaynakları:
Bora Bilgin, 2008
John David Hawkins, Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions. 2000.