Ana Sayfa
English

Çağdın Rölyefi

Karkamış’ın 12 km kuzeydoğusundaki Çağdın köyü (günümüzde Akçaköy) yakınlarında bulunmuştur. Başında boynuzlu başlık ve üzerinde kısa bir tünik olan Fırtına tanrısı rölyefinin yer aldığı bazalt blok yaklaşık 1,4 metre yüksekliğinde ve 63 cm genişliğindedir. Figürün sağında yer alan ve 4 Luvi hiyeroglifi işaretinden oluşan yazıt (DEUS)TONITRUS TONITRUS(URBS), “Tarhuntassa(?) şehrinin Fırtına Tanrısı” şeklinde okunmuştur. M.Ö. 14.-13. yüzyıllara tarihlenen eser Adana Müzesindedir.


Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

K.Bittel T. Bilgin, 2017İlgili yayınlar:
Bossert, H. Th. "Zu den Tafeln V-XVI," JKF 2 1951-53: 106-12 and plts. V-XVI.
Hawkins, J. D. "What does the Hittite Storm-God Hold?" Natural Phenomena, 1992: 53-82 (67 and plt. IV).

Resim kaynakları:
Kurt Bittel, Die Hethiter, München 1976.
Tayfun Bilgin, 2017.