Ana Sayfa
English

Emirgazi Sunakları

Siyah bazalttan yontulmuş beş sunak Konya’nın Emirgazi ilçesinde ikincil yerlerinde 1904 ve 1906 yıllarında bulunmuştur. Silindirik formdaki dört tanesinin (A, B, C, D) üzerinde Luvi hiyeroglifi ile yazılmış aynı yazıt yer alır (EMİRGAZİ 1). Sonraki yüzyıllarda ikincil kullanım sonucu ağır hasar gören beşinci sunak (EMİRGAZİ 2) ise dikdörtgen prizma şeklinde olup üzerinde benzer içerikli bir metin yer alır. Emirgazi'de yerel bir kişiden 1953 yılında alınan altıncı bir parça gene dikdörtgen bir kaide veya sunağın bir köşesine ait, iki yüzeyi yazılı bir bazalt fragmandır (EMİRGAZİ 3).

Sunaklar üzerindeki metin kutsal dağa (Sarpa Dağı) adanmış stellerden (ki bunlar belki de sunakların kendileridir) bahseder. Hawkins, bu dağın, sunakların bulunduğu yere çok yakın olmasını göz önünde bulundurarak Arisama Dağı olabileceğini ileri sürer ve metinde "Balta Dağı" olarak geçen ikinci dağın da güneydeki Karaca Dağ olabileceğini ekler. Metinde adayan kişi olarak Kral Tudhaliya (IV) adının anılması nedeniyle sunaklar M.Ö. 13. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenmektedir. Sunaklar İstanbul Arkeoloji Müzesindedir. Altıncı fragman Konya Müzesindedir.

Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.


EMİRGAZİ 1A

EMİRGAZİ 1C
Emirgazi 1A - B. Bilgin, 2006 Emirgazi 1A - B. Bilgin, 2006 Emirgazi 1A - T. Bilgin, 2012 Emirgazi 1A - T. Bilgin, 2012 Emirgazi 1A - J. D. Hawkins, 2006 Emirgazi 1C - E. Masson, 1979a Emirgazi 1C - E. Masson, 1979a

EMİRGAZİ 1B

EMİRGAZİ 1D
Emirgazi 1B - B. Bilgin, 2006 Emirgazi 1B - B. Bilgin, 2006 Emirgazi 1B - B. Bilgin, 2006 Emirgazi 1B - B. Bilgin, 2006 Emirgazi 1B - J. D. Hawkins, 2006 Emirgazi 1C - E. Masson, 1979a Emirgazi 1D - E. Masson, 1979a

EMİRGAZİ 2

EMİRGAZİ 3
EMİRGAZİ 2,  A yüzü - B. Bilgin, 2006 EMİRGAZİ 2,  A yüzü - B. Bilgin, 2006 EMİRGAZİ 2,  B yüzü - B. Bilgin, 2006 EMİRGAZİ 2 - E. Masson, 1979a EMİRGAZİ 3 - B. Bilgin, 2008 EMİRGAZİ 3 - B. Bilgin, 2008İlgili yayınlar:
Alp, S. "Eine weitere Hieroglypheninschrift aus Emirgazi," FsOtten, 1973: 11–13 and fig. 1a–c.
Hawkins, J. D. "Appendix 2. EMIRGAZI altars," in The hieroglyphic inscription of the Sacred Pool Complex at Hattusa (SÜDBURG), StBoTB 3, 1995: 86-102.
Hawkins, J. D. "Tudhaliya the Hunter," FsDeRoos, 2006: 49-76.
Masson, E. "Les inscriptions louvites hiéroglyphiques d'Emirgazi," Journal des Savants, 1979: 3-49.
Masson, E. "Quelques lectures nouvelles sur les inscriptions hiéroglyphiques louvites d'Emirgazi," FsSzemerényi, 1979: 537–47, Fig.3.
Woudhuizen F. C. "The Luwian Hieroglyphic Inscriptions of the Emirgazi Stone Altars," in Ancient West and East v.1, 2002: 67–86.
(Kısaltmalar için bknz.)

Resim kaynakları:
Bora Bilgin, 2006, 2008.
Tayfun Bilgin, 2012.
John D. Hawkins, 2006.
Emilia Masson, 1979a.