Ana Sayfa
English

Gerçin

Gerçin, Zincirli Höyük'ün yaklaşık 7 km kuzeydoğusunda kayalık bir tepedir. Burada Sam'al kraliyet ailesine ait bir nekropol olduğu düşünülmektedir ancak henüz bir kazı yapılmamıştır. Zincirli'de 1888-902 yılları arasında kazı yapan Felix von Luschan, aşağıda detayları verilen Hadad heykeli ve Panamuwa II heykeli dışında, daha küçük boyutlarda ve oldukça hasarlı üç adet heykel gövdelerine ait parçalar bulduğunu belirtmiştir. Bu parçalar muhtemelen günümüzde İstanbul Arkeoloji Müzesi envanterindedir.

Hadad Heykeli ve Panamuwa Yazıtı
Heykel 1890'da Felix von Luschan ve Alman ekibi tarafından bulunmuştur. Bazalt taştan oyulmuş, yüksekliği 3,54 metre, omuz kısmı 1,13 metre ve en alt kismi 0,92 metre genişliğindedir. Heykelin alt yarısının ön yüzünde Arami alfabesiyle Sam'al lehçesinde yazılmış 34 satırlık bir yazıt vardır. Boynuzlu şapka ve yazıtın içeriği, bunun yerel Fırtına Tanrısı Hadad'ın bir heykeli olduğunu belirtmektedir. Yazıtta, Kral I. Panamuwa kraliyet nekropolünde bu Hadad heykelini nasıl diktiğini ve bir tapınak inşa ettiğini anlatır. Haleflerinden onu unutmamalarını, adaklar sunmalarını ve ruhunun sonsuza dek tanrılarla yaşamasına yardım etmelerini ister. Hadad heykeli, MÖ 750 civarına tarihlenir ve şu anda Berlin'deki Vorderasiatisches Müzesinde sergilenmektedir.

II. Panamuwa Heykeli ve Yazıtı
Silindir şekilli bazalt blok, Kral II. Panamuwa'yı temsil eden bir heykelin alt yarısıdır. Mevcut parça yaklaşık 1,90 metre yüksekliğinde ve 0,88 metre genişliğindedir. Tam hali muhtemelen Hadad heykeline veya Zincirli'de bulunan kral heykeline benzemekteydi. Heykel 1888 yılında Alman kazı ekibi tarafından Zincirli'nin birkaç kilometre kuzeyinde, Gerçin yolu üzerindeki Tahtalı Pınar mevkinde bulunmuştur, ancak orijinal yerinin Gerçin olması muhtemeldir. Heykelin ön yüzünde Arami alfabesiyle Sam'al lehçesinde yazılmış 23 satırlık bir yazıt vardır. Yazıt, heykeli II. Panamuwa'nın öldüğü yıl (yaklaşık MÖ 732), oğlu ve ardılı Kral Barrakib'in diktirdiğini belirtir. Panamuwa'nın hayatı ve başarıları hakkında bilgiler içerir ve bağlı olduğu Asur kralı Tiglat-Pileser III ile birlikte seferdeyken Şam'da öldüğünü belirtir. Heykel, Berlin'deki Vorderasiatisches Müzesi envanterindedir.


Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

Hadad (Fırtına Tanrısı) heykeli, Vorderasiatisches Müzesi - T. Bilgin, 2010 Hadad (Fırtına Tanrısı) heykeli, Vorderasiatisches Müzesi - T. Bilgin, 2010      Zincirli'de bulunmuş aslan başları, Vorderasiatisches Müzesi - T. Bilgin, 2010      II. Panamuwa Heykeli ve yazıtı - zincirli.uchicago.edu II. Panamuwa Heykeli ve yazıtı - F. von Luschan, 1893 II. Panamuwa Heykeli ve yazıtı - wsrp.usc.edu II. Panamuwa Heykeli ve yazıtı - wsrp.usc.edu


İlgili yayınlar:
Bonatz, D. Syro-hethitische Grabdenkmal, Mainz, 2000: 151–52 ve passim.
Hermann, V. R. and D. Schloen (eds.), In Remembrance of Me: Feasting with the Dead in Ancient Middle East, OIMP 37, Chicago, 2014: 58–59, 120–21.
Orthmann, W. Untersuchungen zur späthethitischen Kunst, Bonn, 1971. (Gerçin 1 & Tahtalı Pınar 1)
von Luschan, F., E. Schrader and E. Saschau, "Fünf Bildwerke aus Gerdschin," in Ausgrabungen in Sendschirli, vol. I. Berlin, 1893: 53–84.
Younger, K. L. "The Hadad Inscription," The Context of Scripture v. 2, Leiden, 2000: 156–58.
Younger, K. L. "The Panamuwa Inscription," The Context of Scripture v. 2, Leiden, 2000: 158–60.

Resim kaynakları:
Tayfun Bilgin, 2010.
Chicago-Tübingen Expedition to Zincirli, University of Chicago - zincirli.uchicago.edu
Felix von Luschan, 1893.
West Semitic Research Project, University of Southern California - wsrp.usc.edu