Ana Sayfa
English

Hemite Kaya Anıtı

Kaya kabartması Adana ilinin 75 km. kuzeydoğusundaki Hemite (Hamide) köyünün çok yakınındadır. 1,75 m. yüksekliğindeki rölyef Ceyhan nehri kıyısındaki doğuya bakan dik kayalık yüzeye oyulmuştur. İlk olarak 1946 yılında H. Bossert tarafından fark edilmiş, fakat ilk detaylı çalışma Alfonso Archi tarafından yapılmıştır. Hanyeri rölyefi ile büyük benzerlikler gösterir. Sağ elinde bir mızrak, sol omuzunda yayı ile sola dönük durumda bir savaşçıyı resmeder. Kısa eteğinin üzerinde hilal kabzalı kılıcı çapraz olarak asılıdır. Yuvarlak başlığı, küpesi ve sivri uçlu ayakkabıları da Hanyeri ve Sirkeli’deki anıtlara benzer şekildedir. Hemen yanında yer alan iki satırlık yazıt "Prens ...-Tarhunta, Prens Tarhuntapiya’nın(?) oğlu" (x-TONITRUS REX.FILIUS | TONITRUS.DARE(?) REX.FILIUS INFANS) şeklinde okunmuştur. M.Ö. 13. yüzyıla tarihlenmiştir.


Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

T. Bilgin, 2019 T. Bilgin, 2019 T. Bilgin, 2019 T. Bilgin, 2019 K. Kohlmeyer, 1983 K. Kohlmeyer, 1983 H. Ehringhaus, 2005İlgili yayınlar:
Archi, A. "Il rilievo ittito di Hamide," SMEA 14, 1971: 71–74 and plates I–II.
Ehringhaus, H. Götter, Herrscher, Inschriften. Die Felsreliefs der hethitischen Großreichszeit in der Türkei. Mainz, 2005: 107–11.
Kohlmeyer, K. "Felsbilder der hethitischen Großreichszeit", APA 15, 1983: 7–154 (90–95).
(Kısaltmalar için bknz.)

Resim kaynakları:
Tayfun Bilgin, 2019.
Kay Kohlmeyer, 1983.
Horst Ehringhaus, 2005.