Ana Sayfa
English

İncirli Steli

Stel 1993 yılında Kahramanmaraş'ta UCLA tarafından yapılan bir arkeolojik yüzey araştırması sırasında Elizabeth Carter tarafından Pazarcık ilçesindeki İncirli köyünde bir şahısa ait arazide bulunmuştur. Bazalt taştan stelin üzerine orijinal halinde Luvice (hiyeroglif), Asurca (çivi yazısı) ve Fenikece (alfabetik) olmak üzere 3 dilli bir yazıt işlenmiş, çok sonra Bizans döneminde ise bir sınır taşı olarak kullanılmak üzere Yunanca kelimeler kazınmıştır. Orijinal yazıt oldukça hasar görmüştür. Luvice yazıt ön yüzdeki kabartma figürün sağ tarafında ve iki satırlık Asurca yazıt ise bunun altında ve stelin sağ kenarında bulunmaktadır ancak her ikisi de okunmaz durumdadır. Bunların altında ve stelin dört yüzünü kaplayan Fenikece yazıt detaylı görsel tekniklerle okunarak yayınlanabilmiştir.

Fenikece yazıttan anlaşıldığına göre, stel Çineköy yazıtından da bilinen kral Warika tarafından ve Warika'ya Asur kralı III. Tiglat-Pileser'in 'hediye ettiği' ve Gurgum dağları ile ülkesi arasında sınır teşkil eden bölgeyi işaretlemek amacıyla dikilmiştir. Warika kendisini Mopsos ailesinden bir kral olarak tanıtır. Yazıttaki "Danunalıların kralı" ve "Que ülkesi kralı" unvanları da gene Warika'yi kastediyor olmalıdır. Que (veya Quwe) ülkesi Hiyawa olarak da bilinen Adana merkezli krallıktır. Yazıtın devamından bahsi geçen bölgenin Warika'ya isyankar Arpad kralı Matiel'e karşı Asurlulara yardımı sonucunda verildiği anlaşılmaktadır. Stel MÖ 8. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenir ve Gaziantep Müzesinde sergilenmektedir.


Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

İncirli Steli, Gaziantep Müzesi - F. Anıl, 2018 İncirli Steli, Gaziantep Müzesi - F. Anıl, 2018 İncirli Steli, Gaziantep Müzesi - F. Anıl, 2018


İlgili yayınlar:
Dodd, L. S. "Squeezing Blood from a Stone: The Archaeological Context of the Incirli Inscription," FsZuckerman, 2012: 213–30.
Kaufman, S. A. "The Phoenician Inscription of the Incirli Trilingual," Maarav 14.2, 2007: 7–26.
Na'aman, N. "The Incirli Stela and Tiglath-pileser III's Operations on the Gurgum-Que Border," NABU 2019: 79–82.
(Kısaltmalar için bknz.)


Resim kaynakları:
Figen Anıl, 2018.