Ana Sayfa
English

İspekçür Steli

Kireçtaşından yapılmış stelin 4 yüzünden üçünde yazıt ve figürler yer alır. 1907 yılında Cornell Üniversitesi’nin keşif gezisinde Tohma-su ırmağının kuzey kıyısındaki İspekçür köyünde 4 parça halinde bulunmuştur. Ağır hasar görmüş yazıta göre Kuzi-Teşşub’un torunu Kral Arnuwanti’nin torunu Arnuwanti’ye aittir. Sol yüzde taş duvar kapısı önünde ayakta duran kadın figürü büyükbaba Arnuwanti’nin karısı olmalıdır. Ortadaki ucu kıvrık ayakkabılı, sakalsız erkek figürü Arnuwanti’nin büyükbabasıdır, ve karısıyla birlikte tanrılaştırılmış şekilde gösterilmiştir. Sağ yüzde sakallı, kıvırcık saçlı ve kıvrık uçlu ayakkabıları olan erkek figürü bir boğanın üzerinde ve toprağa şarap dökerken (libasyon) resmedilmiştir ve altındaki yazıt onun torun Arnuwanti olduğunu göstermektedir. Aynı kişi Darende stelinde de bir aslanın üzerinde gösterilmiştir. Soyağacı tarihlemesine göre stel Kuzi-Teššub’dan sonraki 4. kuşak yani M.Ö. 11. yüzyılın başlarına ait olmalıdır. Stel Sivas Müzesindedir.

Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

J. D. Hawkins, 2000 J. D. Hawkins, 2000 J. D. Hawkins, 2000
T. Bilgin, 2017 B. Bilgin, 2017 T. Bilgin, 2017 T. Bilgin, 2017 B. Bilgin, 2017 T. Bilgin, 2017 T. Bilgin, 2017 B. Bilgin, 2017 B. Bilgin, 2017
B. Bilgin, 2017 B. Bilgin, 2017 B. Bilgin, 2017


İlgili Yayınlar:
Hawkins, J. D. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol 1, Berlin, 2000: 301–4 ve lev. 142–44. (İSPEKÇÜR)
Naumann, R. "Die Stele von Ispekçir," FsOtten, 1973: 217–20.
Törnük, Musa. Eski Eserler ve Müzeler Bülteni, Ekim-Aralık 1986: 29–32.
(Kısaltmalar için bknz.)

Resim kaynakları:
J. David Hawkins, 2000.
Tayfun Bilgin, 2017.
Bora Bilgin, 2017.