Ana Sayfa - Karkamış Sayfası
English

Mezar(?) Steli

Bir erkek rölyefi ve kısmen korunmuş 3 satırlık Luvice yazıt bulunan bazalt stelin alt yarısına ait parça Karkamış'ın 1,5 km kadar kuzeybatısındaki Yunus Höyük'ten geldigi not edilmiştir. Yaklaşık 1 metre yüksekliğinde ve 70 cm genişliğindedir. Stil olarak M.Ö. 8. yüzyıl başlarına tarihlenir ve Anadolu Medeniyetleri Müzesindedir.

T. Bilgin, 2014 T. Bilgin, 2014

İlgili Yayınlar:
Hawkins, J. D. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol 1, Berlin, 2000: 189 ve levha 70. (KARKAMIŠ A15c)
Orthmann, W. Untersuchungen zur späthethitischen Kunst, Bonn, 1971. (Karkemis L/3)
Peker, H. Texts from Kerkemish I. Luwian Hieroglyphic Inscriptions from the 2011–2015 Excavations (OLSM 1), Bologna, 2016: 44–45, 61–62 ve levha 35.

Resim kaynakları:
Tayfun Bilgin, 2014.