Ana Sayfa
English

Kuşçu-Boyacı Taş Ocağı

Geç Hitit döneminde taş ocağı olarak kullanıldığı düşünülen kayalık bölge Kayseri şehrinin yaklaşık 30 km kuzeyinde, Kızılırmak üstündeki Yamula bendinin güney kıyısında bulunan Kuşçu-Boyacı köyünün doğusunda yaklaşık 4 km kadar Kuzeybatı-Güneydoğu yönünde uzanmaktadır. Kayalığın hemen batısında da bir höyük bulunmaktadır. Kayalık üzerinde dağınık bir şekilde yayılmış kimi rölyef kimi kazıma methoduyla işlenmiş çeşitli figürler ve bir adet Luvi hiyeroglifi ile işlenmiş yazıt bulunmuştur. Düzlenmiş kaya yüzeyine kazıma şeklinde işlenmiş belinde kılıcı ve uzun etekli bir giyisi ile tasvir edilmiş erkek figürü ilk olarak 1989 yılında fark edilmiştir. Bu figürün kafasının arka tarafında yer alan 3 ya da 4 şekilli Luvi hiyeroglifi yazısı muhtemelen kişinin isimini belirtmekteydi. Ancak figür ve yazıt Tahsin Özgüç'ün inceleme yapmasından kısa bir süre önce kasten tahribata uğramış ve yazıt, ilk karakteri pa haricinde okunmaz hale gelmiş, 2019-2020 yılı civarında da bölgedeki bir taş ocağının faliyetleri sonucunda tamamen tahrip olmuştur (bkz. Aşağıda son resim)

Ayrı bir kaya üzerinde bulunan ve 2014 yılında Özcan ve Yiğit tarafından yayınlanan kısa bir yazıt sadece bir isim ve muhtemelen bir sıfat veya unvandan ibarettir (EGO-wa/i-mi (la?-)na-na-sa wa/i+ra/i-pa-mi-sa). Erkilet'de bulunmuş olan stelin yazı karakterlerine benzerliğinden ötürü yaklaşık aynı döneme, M.Ö. 8. yüzyıla tarihlenir.

Bölgede bir de yarı işlenmiş, yaklaşık 1,35 metre uzunluğunda ve 0,86 metre yüksekliğinde bir kapı aslanı bulunmuştur.

Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

Rölyefin tahribat öncesi resmi - T. Özgüç, 1993 Rölyefin hasarlı hali - A. Özcan & T. Yiğit, 2014 Rölyefin çizimi - T. Özgüç, 1993 İkinci yazıt - T. Bilgin, 2021 İkinci yazıt - A. Özcan & T. Yiğit, 2014 A. Özcan & T. Yiğit, 2014 T. Bilgin, 2021 T. Bilgin, 2021

İlgili yayınlar:
Özcan, A. ve T. Yiğit. "A New Late Hittite Stone Workshop and Artifacts at Kuşçu-Boyacı," AoF 41, 2014: 63–79.
Özgüç, T. "Studies on Hittite Relief Vases, Seals, Figurines and Rock-Carvings," FsNÖzgüç, 1993: 473–99 (493–99 ve levha 87–89).
(Kısaltmalar için bknz.)

Resim kaynakları:
Tahsin Özgüç, 1993.
Ali Özcan ve Turgut Yiğit, 2014.
Tayfun Bilgin, 2021.