Ana Sayfa
English

Suratkaya

Bu yazıt grubu 2000 yılında Beşparmak dağında arkeolog Anneliese Peschlow-Bindokat tarafından fark edilmiştir. Yaklaşık 1000 metre irtifada, Suratkaya olarak bilinen altı oyuk bir kayanın arka duvarına kazınarak işlenmiştir. Luvi hiyeroglifi ile yazılmış karakterler 5 grup halinde 12 metreye 4 metrelik bir kaya alanına yayılmıştır. En soldaki grupta "Mira Ülkesi" okunabilmektedir ve diğerlerinin şahıslara ait isimler olduğu düşünülmektedir. En büyük şekilde yazılmış olan 5nci grupta başka hiçbir kaynakta karşılaşılmamış olan "Büyük Prens" (MAGNUS.REX.FILIUS) unvanı kullanılmıştır. Unvanın manası ve unvan sahibinin isminin okunuşu (Ku-x-ya) tartışmalıdır.


Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

T. Bilgin, 2012 T. Bilgin, 2012 Grup 1-4 - T. Bilgin, 2012 Grup 1-2 - T. Bilgin, 2012 Grup 3 - T. Bilgin, 2012 Grup 4 - T. Bilgin, 2012 Grup 5 - T. Bilgin, 2012İlgili yayınlar:
Oreshko, R. "Hieroglyphic Inscriptions of Western Anatolia: Long Arm of the Empire or Vernacular Tradition(s)?" Luwian Identities, 2013: 345–420 (346–68)
Peschlow-Bindokat, A. "Die Hethiter im Latmos. Eine hethitischluwische Hieroglyphen-Inschrift am Suratkaya (Besparmak/Westtürkei)," Antike Welt 33.2, 2002: 211–15.
Peschlow-Bindokat, A. and S. Herbordt, "Eine hethitische Großprinzeninschrift aus dem Latmos," AA 2001: 363–78.
(Kısaltmalar için bknz.)

Resim kaynakları:
Tayfun Bilgin, 2012.