Ana Sayfa
English

Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi

Yesemek Açıkhava Müzesi, Gaziantep’in Islahiye ilçesine 23 km. uzaklıktaki Yesemek köyü yakınında bir tepenin güneydoğu yamacında yer alır. Bu geniş yamaç dolarit olarak bilinen gri ve mor tonlardaki bazalt kayalarla kaplıdır. Yesemek ilk olarak, 1890’li yıllarda Zincirli kazılarını yapan Felix Von Luschan tarafından fark edilmiştir. İlk araştırma ve kazılar Prof. Bahadır Alkım tarafından 1958-1961 yılları arasında yapılmış ve yaklaşık 200 kadar heykel ortaya çıkarılmıştır. Yesemek antik yakındoğuda bilinen en büyük heykel atölyesidir. Ocağın kullanım tarihleri konusunda ımparatorluk dönemi sonundan Geç Hitit dönemine kadar değişen farklı görüşler vardır. Tepenin üst kesiminde kayaların çıkarıldığı taş ocağının izleri halen görülmektedir. İlhan Temizsoy tarafından 1988-1991 arası yürütülen kazı çalışmaları ile ortaya çıkarılan heykel sayısı 300’ü geçmesine rağmen daha birçoğunun toprak altında olduğuna inanılmaktadır.

1991'de, bir erkek figürünün üst gövdesini ve sol kolunu gösteren bir heykel parçası taş ocağının yaklaşık 800 metre doğusunda yüzeyde bulunmuştur. Heykelin kemer kısmındaki Luvice yazıtta kısmen korunmuş "Prens" (REX.FILIUS) ve "Tanrı" (DEUS) karakterleri okunabilmiştir. Bazalt taştan işlenmiş parça yaklaşık 27 cm yüksekliğindedir. Yesemek'in tek yazıtlı heykeli olması açısından önem arz etmektedir ancak stil olarak Yesemek'te bulunmuş diğer heykellerden farklıdır.

Kazı alanı 2005 yılında Gaziantep Müzesi yönetimince bir açıkhava müzesi olarak düzenlenmiştir.


Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

T. Bilgin, 2009 T. Bilgin, 2009
Sfenksler
T. Bilgin, 2009 T. Bilgin, 2009 T. Bilgin, 2009 T. Bilgin, 2009
Kapı Arslanları
T. Bilgin, 2009
Dağ Tanrıları
T. Bilgin, 2009 T. Bilgin, 2009
Diğerleri
T. Bilgin, 2009 T. Bilgin, 2009 T. Bilgin, 2009 Savaş arabası rölyefi, M.Ö. 8-9. yüzyıl Sütun kaidesi - R. Duru, 2004 Yazıtlı heykel parçası - R. Duru, 2004 Yazıtlı heykel parçası - R. Duru, 2012
Taş Ocağı
T. Bilgin, 2009 T. Bilgin, 2009 T. Bilgin, 2009 T. Bilgin, 2009 T. Bilgin, 2009İlgili yayınlar:
Alkım, B. Yesemek Taşocağı ve Heykel Atölyesinde Yapılan Kazı ve Araştırmalar, Ankara: TTK. 1974.
Duru, R. Eski Önasya Dünyasının En Büyük Heykel Atölyesi Yesemek, İstanbul: Tursab. 2004.
Temizsoy, İ. “1991 Yılı Yesemek Açıkhava Müzesi Kazı Raporu,” III. Müze Kurtarma Seminerleri 27-30 Nisan, 1992: 87- 101.

Resim kaynakları:
Ataman Hotel Photo Gallery, Abbas Ataman.
Tayfun Bilgin, Bora Bilgin, Ertuğrul Anıl, 2009.
Refik Duru, 2004.