Ana Sayfa - Arslantepe Sayfası

Geyik Avı Ortostatı

Üzerinde Luvi hiyeroglifi ile yazılmış yazıt bulunan ve bir geyik avı sahnesini gösteren kireçtaşı rölyef 42x77 cm boyutlarındadır. 1891 yılında Louvre Müzesi’ne gelen rölyefin asıl yeri bilinmemekle birlikte diğer ortostatlara benzerliği Arslantepe’den gelmiş olması ihtimalini güçlendirmektedir. Hawkins yazıtı "Bu atışlar Suwarimi’nin oğlu Mariti’nin(dir),…(?)" şeklinde okumuştur. Bahsi geçen kişiler muhtemelen Malatya hükümdarlarıdır, ancak başka bir kaynakta rastlanmamıştır. Biçimsel olarak M.Ö.11-10. yy.’a tarihlenir ancak tartışmalıdır. Paris’te Louvre Müzesi’ndedir.