Ana Sayfa
English

Jisr El Hadid

Luvice yazıtlı üç bazalt parça muhtemelen tek bir stel veya ortostata aittir. Parçalar 1930lu yılların ortalarında şimdiki adı Demirköprü olan Antakya'nın 20 km kadar doğusundaki Jisr El Hadid kasabasında Oriental Institute araştırma ekibi tarafından ikisi evlerin duvarlarında kullanılmış olarak biri de bir nehir yatağında bulunmuş ve aynı yıllarda satın alınarak Şikago'ya götürülmüştür. Parçaların üçü de aşağı yukarı aynı boyutlarda olup yaklaşık olarak 25 cm yüksekliğinde ve 35 cm genişliğindedir. Hawkins orijinal stelin en az 60 x 70 cm boyutlarında olduğunu tahmin etmektedir. Birinci fragmanın sağ üst köşesinde görülen iki adet sivri uçlu ayak bazı Luvice yazıtlarının başlangıçlarında kullanılan amu ("ben") işaretinin alt tarafı olmalıdır (bknz. Karkamış). Birinci ağızdan yazılmış olan metin muhtemelen Geç Hitit krallığı Walastin'in (bknz. Tell Tayinat) hükümdarlarından birine aittir, ancak mevcut parçalarda net bir bilgi yoktur. Satır yüksekliği ve yazı karakteri benzerliklerinden ötürü Hawkins yakın bir yerde bulunmuş olan TULEIL 1 parçasının da bu anıta ait olduğunu düşünmektedir. Yazıt kabaca M.Ö. 9. ve 8. yüzyıllar arasına tarihlenmiştir ve her üç parça Şikago'da Oriental Institute'de bulunmaktadır.

Luvice yazıtlı bir kaide bloğu 2006 yılında Demirköprü'de Asi nehri kıyısında bulunmuş ve 2009 yılında Antakya Müzesine nakledilmiştir. Bazalt kaide 103 cm uzunlugunda, 70 cm genişliğinde ve 40 cm yüksekliğindedir. Orijinal hali dikdörtgen şeklinde olan kaidenin üst tarafında bir zamanlar bir heykelin oturtulduğu girinti ve yan yüzeylerinde de Luvice bir yazıtın son iki satırı vardır. Kaidenin dört kenarını saran satırlar sadece sağlam kalan A ve D yanlarında (ön ve sağ?) görülmektedir. Yazıtın başlangıcı bir zamanlar üstünde duran heykele işlenmiş olmalıdır. Mevcut metinden anlaşıldığı kadarıyla heykel Sami(ya) isimli bir kişi için Runtapi(?) (CERVUS2+RA/I-ta-pi-) isimli oğlu tarafından dikilmiştir. Hiçbir unvandan bahsedilmediği için bu kişilerin ne statüde oldukları belli değildir. Yazıt M.Ö. 8. yüzyıla tarihlenmiştir.


Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

JISR EL HADID 1-3
JISR EL HADID 1 - T. Bilgin, 2010 JISR EL HADID 3 - T. Bilgin, 2017 J.D. Hawkins, 2000 J.D. Hawkins, 2000
JISR EL HADID 4
B. Dinçol et al, 2014 B. Dinçol et al, 2014 B. Dinçol et al, 2014 B. Dinçol et al, 2014 B. Dinçol et al, 2014İlgili yayınlar:
Hawkins, J.D. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol 1, Berlin, 2000: 378-80 ve levha 199. (JISR EL HADID 1-3)
Dinçol, A., B. Dinçol, J.D. Hawkins, H. Peker. "A New Hieroglyphic Luwian Inscription from Hatay," Anatolica 40, 2014: 61-70. (JISR EL HADID 4)

Resim kaynakları:
Tayfun Bilgin, 2010, 2017.
J. David Hawkins, 2000.
Ali Dinçol et al, 2014.