Ana Sayfa - Karkamış Sayfası

Yariri ve oğlu Kamani

Rölyefli Payanda’nın ön yüzünde yer alır. Yariri’nin Kamani’yi takdim etmesini resmeder. Soldaki yazıt "Ben Yariri, hükümdar" diye başlar ve bu yapının genç prens Kamani’ye tahsis edildiğini belirterek devam eder. Figürlerin üzerindeki yazıt; "Bu Kamani ve bunlar da genç erkek kardeşleri. O bir çocuk olmasına rağmen ben onu ellerimle aldım ve tapınağın üzerine yerleştirdim" şeklindedir ve ayrıca gerideki diğer figürlerin isimlerini de verir. Bazalt rölyef 110 cm yüksekliğindedir ve M.Ö. 8. yy.’ın başlarına tarihlenir. Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ndedir.

\