Ana Sayfa - Karkamış Sayfası
English

Yariri ve Kamani

Payandanın ön yüzünde Naip Yariri’nin (ileride kral olacak) Kamani’yi takdim etmesi betimlenmiştir. Soldaki yazıt (KARKAMIŠ A6) "Ben Yariri," diye başlar ve bu yapının genç prens Kamani’ye ithaf edildiğini belirterek devam eder. Figürlerin üzerindeki yazıt (KARKAMIŠ A7a-b), "Bu Kamani ve bunlar da genç erkek kardeşleri. Daha bir çocuk olmasına rağmen onu ellerimle aldım ve tapınağa yerleştirdim" şeklindedir. Bazalt rölyef 110 cm yüksekliğindedir ve MÖ 8. yüzyılın başlarına tarihlenir. Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesindedir.


B. Bilgin, 2022 B. Bilgin, 2022 B. Bilgin, 2022 J. D. Hawkins, 2000


İlgili yayınlar:
Genge, H. Nordsyrisch-südanatolische Reliefs, Kobenhavn, 1979: 153–67. (Abb. 30)
Gilibert, A. Syro-Hittite monumental art and the archaeology of performance, Berlin, 2011. (Carchemish 79)
Hawkins, J. D. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol 1, Berlin, 2000: 123–29 ve lev. 31–33. (KARKAMIŠ A6 & A7a–b)
Hawkins, J. D. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol 3, Berlin, 2024: 199–200, 307–8. (KARKAMIŠ A6 & A7a–b)
Orthmann, W. Untersuchungen zur späthethitischen Kunst, Bonn, 1971. (Karkemis G/5)
Payne, A. Iron Age Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Atlanta, 2012: 81–84.
Peker, H. Anadolu Hiyeroglif Yazılı Belgeler 1: Geç Hitit Karkamış Krallığı Yazıtları, Bologna, 2022: 52–58.


Resim kaynakları:
Bora Bilgin, 2022.
J. David Hawkins, 2000.