Ana Sayfa - Karkamış Sayfası
English

Fırtına Tanrısı Heykeli

Bazalt heykel 1.6 m. yüksekliğindedir. Heykelin eteginde bulunan yazıtta bahsedilen Atrisuha muhtemelen "Suhi'nin ruhu/görüntüsü" manasına gelmektedir ve tanrılaştırılmış bir eski kral I. veya II. Suhi'yi temsil etmektedir. Orjinal yeri Kral Kapısı’nda olan heykel ve kaidesi Birinci Dünya Savaşı yıllarında yağmalanarak parçalanmıştır. Yazıt tanrıya adak sunmayanları lanetler. Ağır hasar görmüş olan üst bölümün parçaları Ankara’da müze deposundadır. Katuwa’nın hükümdarlık dönemi olan M.Ö. 10. yüzyıl veya 9. yüzyıl başlarına aittir. Kaide kısmı Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesinde sergilenmektedir.

İlgili Yayınlar:
Gilibert, A. Syro-Hittite monumental art and the archaeology of performance, Berlin, 2011. (Carchemish 63-64)
Hawkins, J. D. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol 1, Berlin: Walter de Gruyter, 2000: 100-1 ve levha 12-13. (KARKAMIŠ A4d)
Orthmann, W. Untersuchungen zur späthethitischen Kunst, Bonn, 1971. (Karkemis H/11)

Resim kaynakları:
Tayfun Bilgin, 2014.