Ana Sayfa - Karkamış Sayfası
English

Asıl yeri bir giriş kapısı olan, üzerinde yazıt bulunan iki bazalt blok yüzüstü çevrilerek Kral Kapısı’nın eşiğinde kullanılmıştır. İçeriği kral Katuwa hakkındadır ve Karkamış isyanı ile kurtuluşundan, ayrıca fetihlerden ve bazı yapıların üst katlarının inşasından bahseder. M.Ö. 10-9. yüzyıla tarihlenir ve Anadolu Medeniyetleri Müzesindedir.

T. Bilgin, 2014 T. Bilgin, 2006 T. Bilgin, 2006

T. Bilgin, 2006 T. Bilgin, 2006İlgili Yayınlar:
Hawkins, J. D. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol 1, Berlin, 2000: 101-8 ve levha 14-17. (KARKAMIŠ A11b+c)

Resim kaynakları:
Tayfun Bilgin, 2006, 2014.