Ana Sayfa - Karkamış Sayfası
English

Kamani'nin kardeşleri

Rölyefli payandaya ait ön panel Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ndedir. Eski bir fotoğrafta ilk kazılar esnasındaki hasarsız hali görülebilir. Çocuklar Kamani'nin kardeşleridir ve herbirinin isimleri yanlarında yazılıdır: Soldan sağa üst sıra: Malitispa, Astitarhunza, Tarnitispa, Isikaritispa; alt sıra: Sikara, Halpawari, Yahilatispa (Hawkins, 2000: 129).