Ana Sayfa - Kahramanmaraş Sayfası
English

Stel parçası

Bazalt taşa işlenmiş stelde bir elinde yay tutan, beli kılıçlı bir erkek figürü ve önünde bir masa görülmektedir. Masanın sağ yanı ise tamamen traşlanmış durumdadır. İlk olarak Otto Puchstein tarafından 1880lerde not edilmiştir. Yaklaşık 0.8 metre yüksekliğinde ve 0.6 metre genişliğindedir. Stil olarak tahminen M.Ö. 950-875 arasına tarihlenmiştir. Adana Müzesinde bulunmaktadır.

J.H. Haynes, 1884 S. Przeworski, 1936

İlgili yayınlar:
Bonatz, D. Syro-hethitische Grabdenkmal, Mainz: Zabern, 2000. (C 55)
Orthmann, W. Untersuchungen zur späthethitischen Kunst, Bonn, 1971. (Maraş B/9)

Resim kaynakları:
Stefan Przeworski, Syria 17, 1936.
John Henry Haynes, 1884, Photographs of Asia Minor (#4776), Cornell University.