Ana Sayfa
English

Burunkaya

Luvi hiyeroglifi ile yazılmış kaya yazıtı Aksaray ilinin doğusunda yer alan Gücünkaya köyünün yakınlarındaki Burunkaya olarak bilinen tepede yer alır. Baş aşağı duran yazıtın üzerinde yer aldığı kaya parçasının tepeden kopup düştüğü sanılmaktadır. 1971 yılında Oğuz Demir tarafından bulunmuştur. Tek satırdan oluşan yazıtın 2011 yılı öncesinde kasten tahrip edildiği belirlenmiştir. Karadağ ve Kızıldağ yazıtlarında olduğu gibi Kral Hartapu’dan bahsetmektedir. David Hawkins yazıtın olası çevirisini "Bura[da] Fırtına Tanrısının sev(diği)(?) Büyük Kral Hartapu, Büyük Kral, Kah[raman] Mursili’nin [oğlu …] cezasını verdi/verecek." şeklinde verir. Hartapu adının bölgedeki bir kaç farklı anıtta yer alması hükmettiği ülkenin büyüklüğü hakkında bir dereceye kadar fikir vermektedir. Kızıldağ’da belirtildiği gibi anıt MÖ 8. yüzyıla tarihlenmiştir.


Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

J. D. Hawkins, 2000 J. D. Hawkins, 2000 J. D. Hawkins, 2000 J. D. Hawkins, 2000 E. Anıl, 2011 E. Anıl, 2011 E. Anıl, 2011


İlgili yayınlar:
Alp, S. "Eine Neue Hieroglyphenhethitische Inschrift der Gruppe Kızıldağ-Karadağ aus der Nähe von Aksaray und die früher publizierten Inschriften derselben Gruppe," FsGüterbock 1974: 17-21 ve lev. I–II.
Ehringhaus, H. Das Ende, das ein Anfang war: Felsreliefs und Felsinschriften der luwischen Staaten Kleinasiens vom 12. bis 8./7. Jahrh. v. Chr., Mainz, 2014: 31–33.
Hawkins, J. D. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol 1, Berlin: Walter de Gruyter, 2000: 429–42 ve lev. 243.
Hawkins, J. D. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol 3, Berlin, 2024: 257, 336–38.
(Kısaltmalar için bknz.)


Resim kaynakları:
J. David Hawkins, 2000.
Ertuğrul Anıl, 2011.