Ana Sayfa - Karkamış Sayfası
English

Mezar Steli

Dikdörtgen şekilli bazalt stelin üzerindeki iki satırlık mezar yazıtı Ta(sa) ve Sarpuwani isimli iki tercümana aittir. Stel 107 cm yüksekliğinde, 65 cm genişliğinde ve 38 cm kalınlığındadır. 2010 yılında Karkamış'ın 1,5 km kadar kuzeybatısındaki Yunus Höyük'te bir Roman dönemi mezarında kullanılmış halde bulunmuştur. Gaziantep Arkeoloji Müzesindedir.


F. Anıl, 2018 T. Bilgin, 2019 H. Peker, 2014


İlgili Yayınlar:
Hawkins, J. D. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol 3, Berlin, 2024: 117-–18 ve levha 83.
Peker, H. "A Funerary Stele from Yunus (Karkemish)," Orientalia 83, 2014: 189-93 ve levha XVII-XVIII.


Resim kaynakları:
Figen Anıl, 2018.
Tayfun Bilgin, 2019.
Hasan Peker, 2014.