Ejderhanın Öldürülüşü

Bu mitolojik sahne ejderha İlluyanka'nın Fırtına tanrısı tarafından öldürülüşü olarak yorumlanmıştır. Yaklaşık olarak M.Ö.850-800 yıllarına ait kireçtaşı rölyef Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ndedir.

B. Bilgin, 2017

T. Bilgin, 2006

B. Bilgin, 2017