Ana Sayfa - Karkamış Sayfası

Mitolojik sahne

Muhtemelen Gılgamış destanından bir sahneyi betimlemektedir. Gılgamış ve Enkidu, Sedir ormanının bekçisi Humbaba’yı öldürüyor. 122 cm. yüksekliğindeki kireçtaşı rölyef M.Ö. 950-850 yıllarına tarihlenmektedir. Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ndedir.