Ana Sayfa - Karkamış Sayfası

Suçlunun cezasının infazı

Mitolojik sahne: Gılgamış ve Enkidu, Sedir ormanının bekçisi Humbaba’yı öldürüyor. 122 cm. yüksekliğindeki kireçtaşı rölyef M.Ö. 950-850 yıllarına tarihlenmektedir. Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ndedir.