Ana Sayfa - Karkamış Sayfası
English

Güneş ve Ay Tanrıları

M.Ö. 950-850 yıllarına ait kireçtaşı rölyef geniş merdivenli yolun sağ tarafındadır. Yanlarında hiyeroglif etiketlerle işaretlenmiş Güneş ve Ay tanrıları bir arslan üzerinde durmaktadır. Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ndedir.

T. Bilgin, 2006İlgili Yayınlar:
Gilibert, A. Syro-Hittite monumental art and the archaeology of performance, Berlin, 2011: 34-35, 168. (Carchemish 28)
Hawkins, J. D. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol 1, Berlin, 2000: 196-97 ve levha 77. (KARKAMIŠ B33)
Orthmann, W. Untersuchungen zur späthethitischen Kunst, Bonn, 1971. (Karkemis Bb/1)

Resim kaynakları:
Tayfun Bilgin, 2006.