Ana Sayfa - Karkamış Sayfası
English

Muhtemelen büyük bir anıtın parçası olan ve üzerinde Luvi hiyeroglifi ile yazılmış yazıt bulunan bazalt blok Katuwa dönemine aittir. Merdivenli yolun alt tarafında büyük aslanlı ortostat yakınında bulunmuştur ancak Haberciler Duvarı civarında bulunan bu yazıta ait ufak parçalar nedeniyle orjinal yerinin bu duvar yakınında olduğu düşünülmektedir. Bulunduğu 1912 yılından sonra blok ilaveten zarar görmüş ve sağ kanarından bir kısmı daha kırılmıştır (son resimle karşılaştırınız). Ana parça 80 cm yüksekliğinde ve 77 cm genişliğindedir. Yazıtın sahibi "Karkamış Ülke Beyi (REGIO.DOMINUS) ve Suhi'nin oğlu Katuwa" çeşitli başarılarından sözetmektedir. M.Ö. 10. yüzyıl sonu veya 9. yüzyıl başlarına tarihlenir ve Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesinde sergilenmektedir.

T. Bilgin, 2006 T. Bilgin, 2006 T. Bilgin, 2006 J.D. Hawkins, 2000İlgili Yayınlar:
Hawkins, J. D. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol 1, Berlin, 2000: 112-14 ve levha 22-23. (KARKAMIŠ A12)

Resim kaynakları:
Tayfun Bilgin, 2006.
J. David Hawkins, 2000.